kultūra un izklaide

Vienkāršajiem ļaudīm uzticīgais Ēriks Kūlis

Raidījumu “Mēs rakstām Liepāju” klausieties katru otrdienu plkst.18.

“Mēs rakstām Liepāju”
Ēriks Kūlis
(dzimis 1941. gada 12. novembrī)

Ēriks Kūlis latviešu stāstniecībā ienāk 20. gadsimta 60. gadu sākumā. Aptuveni vienlaikus ar vēl dažiem Liepājas puses jaunajiem autoriem, tostarp arī Edvīnu Tauriņu, līdz kuram mēs raidījumu ciklā “Mēs rakstām Liepāju” vēl nonāksim. Pats Kūlis to nosaucis par zēnu grupu, kas sāka veidot Liepājas literāro dzīvi.

Viņš joprojām aktīvi darbojas rakstniecībā un tiek uzskatīts par vienu no veiksmīgākajiem Liepājas literātiem. Nupat klajā laidis savu 50. grāmatu – stāstu un noveļu krājumu “Zemes telpa, jūras elpa”.

Literatūrzinātniece Sandra Okuņeva par Ēriku Kūli raksta “Kūļa proza piesaista ar savu vienkāršību, pārdomātu sižeta risinājumu, augstu ētisko uzstādījumu, asprātīgu fantāzijas un realitātes savijumu, kā arī valodas niansētību un tēlainību.”

Arī jaunākajā veikumā Kūlis palicis uzticīgs vienkāršajiem ļaudīm, kuru ikdiena bieži vien paliek nepamanīta lielā globālisma ēnā. Taču rakstnieka asredzīgajā skatījumā necilais vienmēr rosina uz kritiskām pārdomām gan par mūsu pagātni, gan šodienu.

Literatūrzinātnieks Edgars Lāms rakstījis, ka Kūlis gadu gaitā izveidojies par vienu no Lejaskurzemes spilgtākajām rakstniecības personībām, kura stāstus un romānus iecienījuši kā novadnieki, tā arī lasītāji visās Latvijas malās.

Raidījumu atbalsta Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde.

Par atbalstu raidījuma sagatavošanā sakām paldies arī Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārajam institūtam, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļai, Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai un īpašs paldies – literatūrzinātniecei Andai Kudumai.