raidījumi

“Zaļā planēta”. Lauksaimniecībā izmantoto pesticīdu ietekme uz vidi un cilvēka veselību.