Zaļā planēta

Spodrības mēnesis. 2019. gada 11. aprīļa raidījums
Gaisa piesārņojums. 2019. gada 28. marta raidījums
Videi draudzīga pārvietošanās. 2019. gada 7. marta raidījums
Izvairīšanās no jaunu atkritumu radīšanas. 2019. gada 21. februāra raidījums
Atkritumu otrreizēja izmantošana. 2019. gada 7. februāra raidījums
Atkritumu šķirošana. 2019. gada 24. janvāra raidījums